Συναντουμε τις αναγκες σας

Κατασκευές και έπιπλα προσανατολισμένα πάντα στην ποιότητα, τις λογικές τιμές και την συνέπεια με τις ανάγκες του πελάτη...

When John and Katie, the founders of this interior design agency, started remodeling their home, they did it in a way that is habitual to millions of people worldwide. They took a stack of design agencies and started looking through them in search of the perfect home design. They also searched for referrals for the professional design agencies that they could trust. But after the months of search and piles of torn out pages, they realized that there should be a better way. This is when the couple decided to do the remodeling on their own. This is how the story began.

After the successful and beautiful remodeling of their own house, John and Katie decided not to stop. They got so much involved into the process that they decide to start their own interior design agency. The result of their work is right now in front of you. Creating a website was part of their plan.

As the first successful project that the couple added to the showcase was the gallery of their home design. Each room was created with such style and elegance that they couldn’t but share this with their fans. Next, they started looking for a team of the like-minded.